Hans Halvorsen var født i Lom i 1821, men slekta var visst fra Telemark. Han ble gift med Kari Andersdtr Mo fra Vågå, født på Kjøpanger i 1826. De bodde først på Kjøpanger, men leide senere hus flere steder i Vågå, i 1855 bodde de en stund i Øyer. Hans var militær; begynte som korporal, og endte som kommander-sersjant, mens Kari praktiserte som jordmor. De fikk etterhvert 10 barn, bare 7 vokste opp, alle var særdeles evnerike:
 • ** Halfdan Andreas, født 1849, tok examen artium med preceteris før han var 18 år, studerte filologi, og ble stortingsstenograf, siden leder for stenografkorpset. Gift med Henrikke Dorf. Kjøpte garden Upheim i Fåberg, og døde der i 1899.

 • Halvorsen H.jpg
  • Caroline Ingeborg født 1853, lærerinne ved Industriskolen i Kristiania fra 1876 til 1923. Skrev en rekke lærebøker i håndarbeid. Døde i 1926.
 • Halvorsen Karoline.jpg
  • Anna Louise født 1854. Lærer ved Industriskolen fra 1883 til 1924. Døde i 1939.
  • Anne Andrea født 1858.
  • Anders Olaus, født 1860, ble sjøkaptein, døde i England 1902. Gift med Karin Dorf.
  • Hallvard Kristian født 1863, stud. jur. og stortingsstenograf, døde bare 23 år gammel.
  • Ingeborg født 1866, også lærer ved Industriskolen fra 1890 til 1927. Gift med Bernt Dorf.

 • Da Sell Distriktsfængsel sto ferdig i 1865, fikk Hans Halvorsen stillingen som Justitievagtmester, og flyttet med kone og de fem yngste barna inn i tjenesteboligen på Brævangen.
 • Men han ble ikke lenge i Sel. Det ble stilling ledig ved Distriktsfengelet på Gjøvik, og han søkte, og fikk, stillingen som "Vagtmester ved Fengslet og Forstander for Tvangsarbeidsanstalten". I 1875 bor hele familien der, Hans og Kari med 7 barn, Karis mor, Ingeborg Johannesdtr, og en slektning av Kari, Johannes Visdal, som er slutter ved fengslet.
 • Men alt i 1879 døde Hans, og Kari reiste tilbake til Vågå. Der drev hun en tid kafé - det var i kafèenes glanstid i Vågåmo. I 1900 bor hun på Sletmo, der hun "Lever af opspart Formue". Hun døde i 1923, 97 år gammel.