Lauvnotfiske.

Dette særpregede fisket ble drevet i Gudbrandsdalslågen ved Otta opp til 1920-årene. Fisket foregikk med en not laget av selje og vier. Naturredaksjonen i NRK lagde i 1985 et program hvor lokale aktører viser hvordan dette foregikk.
https://tv.nrk.no/serie/naturredaksjonen/FREP43004285/29-10-1985