Av Ola Bu

Pastor Ole A Bu.jpg
Pastor Ole A. Bu og hustru Caroline

Ole A._Bu.jpg
Ole A. Bu som student


Ole Amundson Bu (1842-1931) var sønn av Amund Olson nigard Bu og Kari Syversdatter Hyrve (som var søster av Sylvester Sivertson, redaktør i Lillehammers Tilskuer 1841-1842 og grunnlegger av Drammens Tidende).
Ole Amundsson Bu ble dimittert fra Asker skolelærerseminarium i 1861, gikk på Heltbergs Studentfabrikk (som han for øvrig omtaler i artikkelen "Minder fra Studenterfabrikken" publisert i "Symra" 10/1914), og han studerte ved Universitetet i Kristiania 1865-74 med avbrudd for å virke som lærer.
Han utvandret til USA og var luthersk pastor 1875-1931 (Pastors Who’s Who. Pastors Directory. Nordmanns-Forbundet 24/1931 og Gudbrandsdølen 4/5 1931). Han var gift med Caroline Hjorth, og var bosatt i Bloomfield, Minnesota. De har stor etterslekt i USA.
En oversikt over noen av hans publikasjoner kan finnes i basen "Nordmenn i Amerika (TMA) på Nasjonalbiblioteket.